psihoterapija

Na uvodnem srečanju se spoznamo.  Pogovorimo se o vaših težavah, potrebah, željah, pričakovanjih, ciljih in seveda o pravicah in dolžnostih vseh sodelujočih. Ubesedimo, na kakšen način delam, in povem kaj je pomembno v terapevtskem odnosu (zaupnost, odkritost…) .

Podpišemo terapevtski dogovor.

PRAVILA IN TRAJANJE PSIHOTERAPIJE

Psihoterapija je zdravljenje s pogovorom med klientom in terapevtom. Namenjena je tako ljudem, ki imajo težave, kot tudi tistim, ki želijo osebnostno rasti in s tem izboljšati kvaliteto življenja.

V terapevtskem odnosu je pomembna:

  • zaupnost, to pomeni, da kar se pogovarjamo na terapiji je zaupnega značaja;
  • spoštljivost tako terapevta do klienta, kot obratno
  • odkritost, dovolimo si povedati, kar začutimo, kar zmoremo, ravno tako imamo pravico odkloniti , če o nečem ne zmoremo govoriti

Pri individualni, partnerski in družinski terapiji se načeloma srečujemo enkrgat tedensko. Število ur je odvisno od same težave, ki jo želite predelati oziroma razrešiti. Skupinska srečanja so ali vsak teden, ali na štirinajst dni po uro in pol.